UCB Media Norge

Hvem er UCB Norge?

United Christian Broadcasters består av et nettverk av radio- og tv-kanaler over helen verden. Hvert land arbeider selvstendig og har som mål å sende kristen radio og tv til alle mennesker.

Hvorfor UCB Norge?

Fordi vi tror, at Bibelens Jesus Kristus er relevant for nåtidens mennesker. Derfor arbeider vi med formidling av evangeliet gjennom radio og tv, et Ord for Dagen, gjennom internett og andre typer av arrangement.

Hvordan få til UCB Norge?

UCB er avhengig av frivillige medarbeidere og gaver fra trofaste givere. Derfor har vi muliheten til at sende deg andagtsheftet hver tredje måned. Vi tro det vil være et positivt og oppmuntrende innslag i din hverdag.

Hvor/nårUCB Norge?

Vi sender tv via THOR-satellitten på Kanal 10 Norge hver søndag kl. 19.15-23.45, hvor UCB MEDIA producerer "Den danske Aften." Repris mandag kl. 08.00-12.30